งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๐ พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ภานุวัฒน์ วงษ์วิจิตร ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๔ จัด กพ.จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านรักไทย อส.ตชด.ชรบ.หมู่บ้าน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตั้งจุดตรวจและอำนวยความสะดวกบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณ จุดตรวจบ้านรักไทย ฐานปฏิบัติการภูสอยดาว

 

 

 

 

 

 ย้อนกลับ