งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
       บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 

 

      เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๐ พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ มอบหมาบให้ ร.ต.อ.วีรยุทธ อุตรสัก ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๓ พร้อม กพ.๕ นาย ร่วมกับ ร.ท เกรียงไกร เปิดโฉม หัวหน้าชุด รส.อ.ชาติตระการ ร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎร บ.สงบสุข บ.ร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก