งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
       บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 

 

           เมื่อวันที่ ๑๐ ธค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วิสุทธิ์ อินจินดา รอง ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๓ ต้อนรับนายโสมิตร ผาพิมพ์ ผู้จัดการเขตธนาคารไทยเครดิต พร้อมคณะจำนวน ๒๐ คนเดินทางมามอบสิ่งของเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อให้หน่วยเป็นตัวแทนแจกจ่ายให้กับราษฎรใน พท.รับผิดชอบ