งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.แสวง แวงวรรณ ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๒ พร้อม กพ.๕ นาย เข้ากิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ.โรงเรียนบ้านท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี นายอำนวย ม่วงทิม นายกเทศบาลป่าเป็นประธานและหน่วยงานราชการ ผู้ปกครอง เด็กนักเรืยนร่วมงานประมาณ ๒๖๐ คน