งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๐ พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ มอบหมายให้ ร.ต.ท. วัชชิรพงศ์ วังสุทะ ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๑ พร้อม กพ. ร่วมกับ จนท.ทหาร ศอป.พมพ.ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาวฯ, ผู้นำหมู่บ้าน บ.ชำนาญจุ้ย,จนท.อนามัย บ.นุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัด และจุดบริการอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนเเละนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมา ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

 

 

 

 

 

 ย้อนกลับ