งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญเลิศ มั่นคง พร้อมพวกรวม ๔ นาย เดินทางไปมอบสิ่งของ ของขวัญวันเด็กเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน ร.ร.ตชด.บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี พ.ต.ท.วิทูร ตั้งวุฒิสาร ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๖ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

 

 

 

 

 ย้อนกลับ