งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.๓๑ พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ ร.ต.ท.วัชชิรพงศ์ วังสุทะ ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๑ พร้อมพวกรวม ๔ นาย และนายสุทัศน์ คำจักร์ หัวหน้าติดตั้งโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ภูมิภาค-ภาคเหนือ พร้อมคณะ ร่วมโครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภัยหนาว ได้แจกผ้าห่มให้ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน ๑๘๐ คน ณ.โรงเรียน ตชด.บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 ย้อนกลับ