งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.๓๑ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม มี พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ พร้อม กำลังพล ให้การต้อนรับ ได้กำชับการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ให้ ขรก.ตร.ทุกนาย มีความสุข ความเจริญ เสร็จภารกิจ เดินทางกลับแต่เวลาประมาณ ๑1.๓๐ น

 

 

 

 

 

 

 

 ย้อนกลับ