งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
       บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีรยุทธ อุตรสัก ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๓ จนท.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.315 พร้อม กพ.รวมจำนวน ๙ นาย ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ,จนท.ตร.สภ.ชาติตระการ, จนท.ตร.ศปทส.ภ.จว.พิษณุโลก, จนท.ทหารพราน กองทัพภาคที่ ๒ (บ.ห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย) ร่วมกันรวจยึด ไม้ประดู่ จำนวน ๕ แผ่นปริมาณ ๐.๗๓ ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่าความเสียหาของรัฐประมาณ ๒๙,๒๐๐ บาท สถานที่จับกุม บริเวณป่าบ้านห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสอยดา