งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
       บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 

 

   เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๐  เวลา ๒๒.๓๐  น. พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน  ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕  มอบหมายให้ ร.ต.อ.กรภัทร์ สิงห์คำ ผบ.มว.กก.ตชด.๓๑ พร้อม กพ.รวมกับชุดสืบสวนสภ.นครไทยและชุดกก.๑บก.สส.ภาค ๖ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาจำนวน ๑ ราย พร้อมยาเสพติดให้โทษ(ยาบ้า) จำนวน ๑.๐๐๐ เม็ด ได้ที่ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกจับกุม ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน