งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
       บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 

 

           
       เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๐ พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจรวม ๓๐ นาย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาติตระการสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธ.ค. 60 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ เป็นประธานในพิธี มีนายสุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโส อ.ชาติตระการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่ามกิจกรรม ประมาณ ๕๐๐ คน