งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มื่อ ๑๒ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย
ตชด.๓๑๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ราเชนทร์ สุริโย ผบ.มว.มชส.พร้อม กพ.๕ นาย ร่วมจัดนิทรรศการกิจเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ.โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี นายอำนาจ สุวรรณเกาะ คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน ในพิธี มีผู้ปกครอง เด็กนักเรืยนร่วมงานประมาณ ๕๐๐ คน