งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.315 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธวัชชัย จันทร์สง่า รอง ผบ.ร้อยฯ ร.ต.อ.แสวง แวงวรรณ ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๒ ,ชุด ชปข.นครไทย รวม กพ.๙ นาย ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ มีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน มีส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรรัฐวิสาหกิจ เอกชน นักเรียน ประชาชน ร่วมพิธี ประมาณ ๓๐๐ คน

    จ.เลย

 

       

                       

              

 

 ย้อนกลับ