งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ธวัชชัย จันทร์สง่า รองผบ.ร้อยฯ ,ร.ต.อ.แสวง แวงวรรณ ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๒ ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชาติตระการ มีนายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ ประธาน มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน ร่วมพิธีประมาณ ๒๐๐ คน

 

 

 

 

 

              

 

 ย้อนกลับ