งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
      บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
      จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

พ.ต.ท.ฐานิตยฺ์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ ร่วมให้การต้อนรับ องคมนตรีและคณะ ณ ร.ร.บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก    จ.เลย

   

พ.ต.ท.ฐานิตยฺ์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ ร่วมให้การต้อนรับ องคมนตรีและคณะ ณ ร.ร.บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

   

พ.ต.ท.ฐานิตยฺ์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ ร่วมแจกผ้าห่ม ณ ร.ร.ตชด.บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

   
พ.ต.ท.ฐานิตย์  นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ตชด.๓๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑
พ.ต.ท.ฐานิตย์  นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ ร่วมต้อนรับ ท่านบุญเสน  จันทะผอง  เจ้าเมืองบ่อแตน  แขวงไชยบุรี  สปป.ลาว พร้อมคณะ  ที่จุดผ่อนปรนเหมืองแพร อ.นาแห้ว  จ.เลย

 

   

มว.ตชด.๓๑๕๔ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่

   

มว.ตชด.๓๑๕๑ ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

   

มว.ตชด.๓๑๕๔ ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
ร้อย ตชด.๓๑๕ ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ร้อย ตชด.๓๑๕ ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
จ.

 

   

ร้อย ตชด.๓๑๕ จับยาบ้า จำนวน ๒๘ เม็ด
ร้อย ตชด.๓๑๕ จับกุมไม้ประดู่ จำนวน ๕ แผ่น
   ร้อย ตชด.๓๑๕ จับยาบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ เม็ด
     
 
   

มว.มวช.ร้อย ตชด.๓๑๕ มอบขอขวัญวันเด็กและจัดนิทรรศการ ณ ร.ร.บ้านเนินสวรรณ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณูโลก

   

มว.ตชด.๓๑๕๒ มอบขอขวัญวันเด็ก ให้กับ ร.ร.บ้านท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณูโลก

   

มว.ตชด.๓๑๕๓ มอบขอขวัญวันเด็ก ให้กับ ร.ร.ตชด.บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณูโลก

   

มว.ตชด.๓๑๕๑ มอบขอขวัญวันเด็ก ให้กับ ร.ร.ตชด.บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณูโลก

  ร้อย ตชด.๓๑๕ ร่วมพิธีเปิดกีฬา ป่าแดงเกมส์ครั้งที่ ๑๕
 ร้อย ตชด.๓๑๕  รับมอบผ้าห่ม นายโสมิตร ผาพิมพ์ ผู้จัดการเขตธนาคารไทยเครดิตพร้อมคณะจำนวน ๒๐ คน เพื่อแจกจากให้กับราษฎรในพื้นที่
 ร้อย ตชด.๓๑๕ จัด กพ.ร่วมงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
 ร้อย ตชด.๓๑๕ รับมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร บ.ร่มเกล้า บ.สงบสุข
  ร้อย ตชด.๓๑๕ ร่วมบริจาคโลหิต
  ร้อย ตชด.๓๑๕ ร่วมเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาประเพณีชาติตระการสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๗

คู่มือการใช้แอฟ i - edupol  
โลโก้อามร์ช้างใหม่
โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อข้าราชการตำรวจ
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการข้าราชการตำรวจ p320
บำเหน็จดำรงชืพข้าราชการตำรวจ
สมัครใช้งาน Email สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แบบขอใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หนังสือขอแจ้งการชุมนุม
ครุฑสำหรับหนังสือราชการ
 ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ